THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 42

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4327

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1838432

TRANG CHỦ » VIDEO

Phóng sự (7 video) (9884 lượt xem)
Bản tin thời sự - Phóng sự về công ty [ Đã xem: 1767] Bản tin thời sự - Phóng sự về công ty
Bản tin thời sự VTV1 - Lễ khai trương Taxi Hoang Anh Group [ Đã xem: 1583] Bản tin thời sự VTV1 - Lễ khai trương Taxi Hoang Anh Group
Phóng sự 'Người và Biển Hoàng Anh' [ Đã xem: 1360] Phóng sự 'Người và Biển Hoàng Anh'
Lễ phát động phong trào "Tết vì người nghèo" [ Đã xem: 1048] Lễ phát động phong trào "Tết vì người nghèo"
Phóng sự khánh thành tàu Hoàng Anh 25, Hoàng Anh 26 [ Đã xem: 1130] Phóng sự khánh thành tàu Hoàng Anh 25, Hoàng Anh 26
Phóng sự - Giao hữu bóng đá [ Đã xem: 1004] Phóng sự - Giao hữu bóng đá
Phóng sự - Tặng nhà tình nghĩa [ Đã xem: 961] Phóng sự - Tặng nhà tình nghĩa

Hoạt động của công ty (54 video) (55489 lượt xem)
Lễ khai trương Taxi Hoang Anh Group - Phần I [ Đã xem: 1749] Lễ khai trương Taxi Hoang Anh Group - Phần I
Lễ khai trương Taxi Hoang Anh Group - Phần II [ Đã xem: 1131] Lễ khai trương Taxi Hoang Anh Group - Phần II
Lễ khai trương Taxi Hoang Anh Group - Phần III [ Đã xem: 1106] Lễ khai trương Taxi Hoang Anh Group - Phần III
Lễ khai trương Taxi Hoang Anh Group - Phần IV [ Đã xem: 1115] Lễ khai trương Taxi Hoang Anh Group - Phần IV
Lễ khai trương Taxi Hoang Anh Group - Phần V [ Đã xem: 1097] Lễ khai trương Taxi Hoang Anh Group - Phần V
Trước Hội Nghị - Lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12/2011 [ Đã xem: 1149] Trước  Hội Nghị - Lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12/2011
Lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12/2011 - 01 [ Đã xem: 1041] Lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12/2011 - 01
Lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12/2011 - 02 [ Đã xem: 1015] Lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12/2011 - 02
Lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12/2011 - 03 [ Đã xem: 1093] Lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12/2011 - 03
Lễ phát động phong trào "Tết vì người nghèo" - 01 [ Đã xem: 1104] Lễ phát động phong trào "Tết vì người nghèo" - 01
Lễ phát động phong trào "Tết vì người nghèo" - 02 [ Đã xem: 1105] Lễ phát động phong trào "Tết vì người nghèo" - 02
Lễ phát động phong trào "Tết vì người nghèo" - 03 [ Đã xem: 1020] Lễ phát động phong trào "Tết vì người nghèo" - 03
Lễ phát động phong trào "Tết vì người nghèo" - 04 [ Đã xem: 1028] Lễ phát động phong trào "Tết vì người nghèo" - 04
Lễ phát động phong trào "Tết vì người nghèo" - 05 [ Đã xem: 1012] Lễ phát động phong trào "Tết vì người nghèo" - 05
Lễ phát động phong trào "Tết vì người nghèo" - 06 [ Đã xem: 1065] Lễ phát động phong trào "Tết vì người nghèo" - 06
Lễ kết nạp Đảng - 01 [ Đã xem: 1075] Lễ kết nạp Đảng - 01
Lễ kết nạp Đảng - 02 [ Đã xem: 992] Lễ kết nạp Đảng - 02
Lễ kết nạp Đảng - 03 [ Đã xem: 1007] Lễ kết nạp Đảng - 03
Lễ kết nạp Đảng - 04 [ Đã xem: 1026] Lễ kết nạp Đảng - 04
Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 01 [ Đã xem: 931] Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 01
Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 02 [ Đã xem: 930] Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 02
Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 03 [ Đã xem: 959] Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 03
Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 04 [ Đã xem: 1021] Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 04
Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 05 [ Đã xem: 1010] Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 05
Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 06 [ Đã xem: 994] Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 06
Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 07 [ Đã xem: 927] Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 07
Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 08 [ Đã xem: 897] Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 08
Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 09 [ Đã xem: 1024] Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 09
Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 10 [ Đã xem: 985] Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 10
Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 11 [ Đã xem: 986] Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 11
Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 12 [ Đã xem: 930] Tập huấn kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp - 12
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 01 [ Đã xem: 947] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 01
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 02 [ Đã xem: 1045] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 02
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 03 [ Đã xem: 1043] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 03
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 04 [ Đã xem: 1046] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 04
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 05 [ Đã xem: 954] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 05
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 06 [ Đã xem: 924] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 06
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 07 [ Đã xem: 920] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 07
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 08 [ Đã xem: 1025] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 08
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 09 [ Đã xem: 942] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 09
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 10 [ Đã xem: 945] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 10
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 11 [ Đã xem: 950] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 11
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 12 [ Đã xem: 967] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 12
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 13 [ Đã xem: 936] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 13
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 14 [ Đã xem: 1028] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 14
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 15 [ Đã xem: 894] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 15
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 16 [ Đã xem: 960] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 16
Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 17 [ Đã xem: 969] Tập huấn về Văn hoá cá nhân và Văn hoá tổ chức - 17
Chương trình "An sinh xã hội" - Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa - 01 [ Đã xem: 933] Chương trình "An sinh xã hội" - Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa - 01
Chương trình "An sinh xã hội" - Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa - 02 [ Đã xem: 913] Chương trình "An sinh xã hội" - Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa - 02
Giao hữu bóng đá Hoàng Anh FC - BDIV Ba Đình ngày 19/5 [ Đã xem: 885] Giao hữu bóng đá Hoàng Anh FC - BDIV Ba Đình ngày 19/5
PCT Quốc Hội - Huỳnh Ngọc Sơn về thăm Tập Đoàn Hoàng Anh - 01 [ Đã xem: 925] PCT Quốc Hội - Huỳnh Ngọc Sơn về thăm Tập Đoàn Hoàng Anh - 01
PCT Quốc Hội - Huỳnh Ngọc Sơn về thăm Tập Đoàn Hoàng Anh - 02 [ Đã xem: 900] PCT Quốc Hội - Huỳnh Ngọc Sơn về thăm Tập Đoàn Hoàng Anh - 02
PCT Quốc Hội - Huỳnh Ngọc Sơn về thăm Tập Đoàn Hoàng Anh - 03 [ Đã xem: 903] PCT Quốc Hội - Huỳnh Ngọc Sơn về thăm Tập Đoàn Hoàng Anh - 03


 

Đăng Nhập

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn biết gì về Tập Đoàn Hoàng Anh?

Chuyên về lĩnh vực vận tải Biển

Chuyên về lĩnh vực dịch vụ vận tải Taxi

Dịch vụ Tàu Container

Cả ba lĩnh vực trên

Liên Kết Website

Loading Logos...